Ydelser

Her kan du i nærmere detaljer se hvilke ydelser Ellipse Consulting tilbyder din virksomhed for hver projektfase.

Koncept
Når din virksomhed har et nyt koncept eller en ny ide, hjælper Ellipse Consulting dig med Kick-off møde, opsætning af rammer for projektet, udarbejdelse af kravspecifikation, ressourceallokering, interessentanalyse mv.

Arkitektur
I arkitekturfasen vil Ellipse Consulting, i tæt samarbejde med relevante medarbejdere fra din virksomhed, udfærdige arkitektur-, analyse- og designdokumenter.

Udvikling
Når arkitekturen ligger fast, udarbejdes tidsestimering og risikoanalyse til brug i udviklingsfasen, hvor Ellipse Consulting hjælper dig med at overvåge projektets fremskridt, udarbejde statusrapporter, re-estimering af tidsplan om nødvendigt, afholde kode review mm.

Test
I testfasen koordineres indsatsen mellem projektets testdeltagere. Der udarbejdes testspecifikationer og testrapporter og eventuelle fejl og forbedringer der måtte opstå undervejs, rapporteres tilbage til udviklerne.

Idriftsættelse
Idriftsættelsen koordineres med modtageren af slutproduktet fx din virksomheds support afdeling. Ved udvikling af et system til en kunde, koordinerer Ellipse Consulting overdragelse, idriftsættelse og nødvendig oplæring.


Generelt vil der løbende i hele projektforløbet blive udarbejdet statusrapporter, planer tilrettes om nødvendigt, der afholdes møder og formidles generel kommunikation mellem projektdeltagere.

Afslutningsvis afholdes der projekt review hvor projektets forløb evalueres, og der udarbejdes en projektrapport for hele forløbet.