Projektforløb

I et typisk projekt er der mange faser der skal gennemføres, Ellipse Consulting hjælper din virksomhed sikkert gennem faserne, hvad enten din virksomhed ønsker hjælp fra start til slut, eller med et enkelt delområde.

Ellipse Consultings rolle i projektforløbet vil typisk være at skabe rammerne for og styre projektet, og derudover udføre opgaver af rådgivende karakter og overlade selve implementeringen til virksomheden, så den konkrete viden om slutresultatet forbliver i virksomheden, efter endt opgaveløsning.